Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 68628ARCHIWALNE z dnia 15.09.2020 r.

 • Oferty do
  25

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej, Dział Badan Serologicznych Chorób DrobiuMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Warszawska 109
10-702 Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn

WARUNKI PRACY

-Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, -pracownie zlokalizowane na parterze budynku, -praca polegająca na wykonywaniu badań serologicznych materiału biologicznego (surowica) techniką ELISA, OWD, OA, OKAP, SPA, OAM, - wprowadzanie wyników badań do programów dziedzinowych, - kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, żrącym i toksycznym, - przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu, - praca w pozycji siedzącej/stojącej, - obsługa wyposażenia pomiarowo-badawczego w zakresie wykonywania badań, - obsługa urządzeń biurowych - komputer, kserokopiarka, skaner, - kontakt z klientem Pracownikom oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, - zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), - pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi), - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, - możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe), - możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie i nadzorowanie badań oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewnienia jakości wyników badań
 • wykonywanie obliczeń, analizy wyników badań oraz przygotowanie projektów sprawozdań z badań,
 • przyjmowanie, sprawdzanie i rejestracja próbek, dokonywanie przeglądu zlecenia badania,
 • wykonywanie kontroli materiałów pomocniczych, testów, biopreparatów przed włączeniem do badań oraz w trakcie użytkowania,
 • dokonywanie sprawdzeń bieżących i terminowych (okresowych) wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz analiza uzyskanych wyników,
 • uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z działalności Działu zgodnie z wytycznymi jednostek nadzorujących.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office oraz Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość podstawowych technik diagnostyki serologicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie lub zaświadczenie, certyfikat potwierdzający umiejętność obsługi komputera - pkakiet MS Office
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie, zaświadczenie,opinia, certyfikaty potwierdzające znajomość podstawowych technik serologicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  SEKRETARIAT
  z dopiskiem na kopercie" oferta zatrudnienia asystent w zhw"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.

Kontakt do inspektora ochrony danych:rodo@olsztyn.wiw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych

Okres przechowywania danych: czas niezbędny  do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: wiw@olsztyn.wiw.gov.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku w związku z art.6 ust.1 lit.c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

 Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Metody selekcji:
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. test wiedzy i umiejętności w przypadku kandydatów powyżej 12 osób.
3. Sygnatura akt naboru: WIW-A-OS.210.04.2020
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 524 14 87 lu 74
6. Wynagrodzenie: mnożnik wynagrodzenia dla etatu 1,62 ( 3291,78 zł brutto+dodatek za wysługę lat).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2503

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Udostępnił: Małgorzata Kacprzycka-Nowicka

Komórka organizacyjna: Dział ds. pracowniczych

Wprowadzono: 15.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×