Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 23525ARCHIWALNE z dnia 12.03.2018 r.

 • Oferty do
  26

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent

do spraw: nematologii, entomologii i herbologii

Laboratorium WojewódzkieMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11 10-444 Olsztyn

WARUNKI PRACY

- praca biurowo-laboratoryjna, - doraźna styczność ze środkami ochrony roślin, - bariery architektoniczne (brak podjazdów) - pomieszczenia laboratorium znajdują się na parterze budynku i w pomieszczeniach podziemnych pomieszczenia higieniczno- sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie badań próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i ich przedmiotów w zakresie diagnostyki nematologicznej, entomoligicznej i herbologicznej, w tym udzielanie w niezbędnym zakresie porad dotyczących zwalczania stwierdzonych u roślin patogenów,
 • prowadzenie akt rzeczowych przewidzianych dla laboratorium Wojewódzkiego oraz obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • podejmowanie działań wynikających z postanowień obowiązującego Systemu Zarządzania Laboratorium ( udział w zapewnieniu jakości wyników badań, przeprowadzanie auditów wewnętrznych)
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności laboratoryjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, pokrewne
 • znajomość ustawy o ochronie roślin i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa oraz w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe; adres e-mail, nr telefonu, W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 538-88-22.
Ofert osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

   
   
   
   
   
Liczba odwiedzin: 3897

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Udostępnił: Artur Jaroszewicz

Komórka organizacyjna: stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 12.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×