Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 9059ARCHIWALNE z dnia 07.03.2017 r.

 • Oferty do
  17

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony środowiska

Wydział InspekcjiMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

Adres urzędu:

10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13 b

WARUNKI PRACY

- praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie, częste wyjazdy służbowe, - praca wymagająca dużej odporności na stres, dobrej komunikatywności, - praca przy monitorze ekranowym, - konieczność poruszania się po obszarze obejmującym działania kontrolne Inspektoratu (również miejsca trudno dostępne), - nietypowe godziny pracy (w przypadku pozostawania w gotowości na wypadek wystąpienia zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska), - prowadzenie samochodu służbowego w razie potrzeby.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska, przygotowanie zarządzeń pokontrolnych i dokumentacji potrzebnej do wydawania decyzji administracyjnych oraz kontrolowanie ich realizacji
 • prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kar oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskowanie o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku do sądów
 • podejmowanie decyzji dotyczących potrzeby wykonania właściwych badań i nadzorowanie poboru prób
 • analizowanie i ocenianie wyników badań i pomiarów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe związane z ochroną środowiska
 • znajomość ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o odpadach, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; umiejętność obsługi komputera: programów Office, Internetu; umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat, B); wysoka sprawność fizyczna (obsługiwanie sprzętu terenowego, wspomagającego działania kontrolne); dyspozycyjność (możliwość pracy w nietypowych godzinach i w godzinach nadliczbowych).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe techniczne lub administracja
 • staż pracy: w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska, doświadczenie w obszarze prawa administracyjnego
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. 1-go Maja 13 b
  10-117 Olsztyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia...", osobiście luz za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu do urzędu. O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondenci, adres e-mail, numer telefonu. Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2400,00 zł miesięcznie brutto.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 522 08 34Liczba odwiedzin: 2597

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Udostępnił: Teresa Szuchnik

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia

Wprowadzono: 07.03.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×