Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Ogłoszenie o naborze nr 20305ARCHIWALNE z dnia 06.01.2018 r.

 • Oferty do
  16

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: gospodarczych i łączności

Wydział Prewencji Komisariatu Policji w MorąguMiejsce wykonywania pracy:

Morąg

ul. Mickiewicza 7
14-300 Morąg

Adres urzędu:

ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda

WARUNKI PRACY

Pokój znajduje się na parterze budynku, w którym nie ma windy. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych. Praca w pomieszczeniu przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w wymuszonej pozycji ciała. W na parterze znajdują się dwie toalety (damska i męska) oraz cztery w pozostałej jego części nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ogólnie budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz podłóg antypoślizgowych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner, pojazd służbowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny, czas pracy 8 godzin. Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim (możliwe wyjazdy służbowe). Praca administracyjno - biurowa. Kierowanie pojazdem służbowym. Kontakt z materiałami pędnymi i smarami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie zamówień na zakupy i dostawy materiałów oraz wyposażenia.
 • Przewożenie poczty specjalnej.
 • Obsługa, eksploatacja i konserwacja agregatu prądotwórczego KP w Morągu.
 • Obsługa i konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej.
 • Realizacja gospodarki transportowej KP w Morągu.
 • Prowadzenie gospodarki madatowej KP w Morągu.
 • Realizacja spraw organizacyjnych PDOZ (Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych) KP w Morągu.
 • Codzienne sprawdzanie/ odsłuchiwanie nagrań pod względem technicznym.
 • Konserwacja i dbanie o pojazdy służbowe będące na stanie KP w Morągu.
 • Bieżąca weryfikacja usterek pojazdów służbowych KP w Morągu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Odpowiedzialność za realizowane zadania
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywinej, zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 65).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
  ul. Handlowa 6
  14-100 Ostróda
  z dopiskiem: "oferta pracy - inspektor KP Morąg, nr ogłoszenia ..."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne oraz przejdą preselekcję oraz zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego mailowo (proszę podać adres mailowy).

Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
Przewidywane uposażenie zasadnicze na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi max. 2078,46 zł brutto (mnożnik kwoty bazowej 1,1092) + wysługa.

Wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP KPP w Ostródzie oraz w BIP KPRM, dodatkowo kandydaci, którzy zakwalifikują się do trzeciego i czwartego etapu będą informowani o wyniku naboru wyłącznie drogą elektroniczną na podany w ofercie adres.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu przejdą oferty, które spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: analiza merytoryczna ofert – preselekcja (wybór 10 kandydatów, którzy uzyskali podczas preselekcji najwyższa ilość punktów),
etap 3: test wiedzy merytorycznej (sprawdzenie wiedzy) dla wybranych w etapie 3 - 10 osób,
etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje: tel. 089 642 72 24/25
(np. dane kontaktowe, informacje o proponowanym wynagrodzeniu, przewidywanym terminie zatrudnienia, informacja o etapach prowadzonego naboru oraz innych istotnych informacji z punktu widzenia kandydata, adres strony urzędu, na której kandydat może uzyskać więcej informacji)
Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji numeru PESEL.
Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie.Liczba odwiedzin: 2079

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Udostępnił: Anna Siniakiewicz

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 06.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×