Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Ogłoszenie o naborze nr 2655ARCHIWALNE z dnia 22.08.2016 r.

 • Oferty do
  6

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Kętrzyn

Adres urzędu:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy występuje kontakt z substancjami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym. Praca administracyjna i fizyczna, z komputerem i urządzeniami pod napięciem elektrycznym, na wysokości do 3 m, w podstawowym systemie czasu pracy - 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu, w siedzibie urzędu oraz jednostkach organizacyjnych W-MOSG. Na stanowisku występują kontakty z firmami zewnętrznymi - kilka razy w miesiącu (serwisy).

ZAKRES ZADAŃ

 • serwisowanie (naprawa i konserwacja) urządzeń zasilania bezprzerwowego zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami eksploatacyjnymi celem jego prawidłowej i bezawaryjnej pracy,
 • dokonywanie klasyfikacji sprzętu łączności i informatyki w zakresie przydatności co do dalszej eksploatacji,
 • opracowywanie ekspertyz technicznych oraz kierowanie sprzętu będącego na gwarancji lub nie podlegającego naprawie w sekcji serwisu, do naprawy w autoryzowanym serwisie, a następnie przyjmowanie go z naprawy,
 • dokonywanie konserwacji i przeglądów sprzętu teleinformatycznego celem zapobiegania uszkodzeniom i zapewnieniu długiej bezawaryjnej pracy urządzeń,
 • utrzymywanie kontaktów telefonicznych z dostawcami części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy oraz wyceny kosztów naprawy,
 • fizyczne rozbudowywanie i modernizowanie sieci zasilania gwarantowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o profilu elektrycznym lub elektronicznym lub telekomunikacyjnym lub informatycznym lub mechanicznym
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok udokumentowanego doświadczenia związanego z naprawami lub serwisowaniem sprzętu zasilania bezprzerwowego
 • uprawnienia elektroenergetyczne eksploatacyjne G1 do 1 kV - eksploatacja,
 • znajomość obsługi i budowy urządzeń zasilających,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność,
 • terminowość,
 • dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • uprawnienia energetyczne G1 do 1kV pomiary energetyczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • w przypadku posiadania - kopia uprawnienia energetycznego G1 do 1kV pomiary energetyczne

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  KANCELARIA JAWNA

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony: ok. 2000 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.Liczba odwiedzin: 2446

Wytworzył/odpowiada: Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Udostępnił: Teresa Żygadło

Komórka organizacyjna: Sekcja Spraw Osobowych Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 22.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×