Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 6804ARCHIWALNE z dnia 23.12.2016 r.

 • Oferty do
  03

  stycznia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: archiwum i dokumentacji

Delegatura w ElbląguMiejsce wykonywania pracy:

Elbląg

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu ul. Św. Ducha 19, 82-300 Elbląg

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

WARUNKI PRACY

•   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1. praca administracyjno – biurowa;
2. wysiłek fizyczny;

•   Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy:
1. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi
o odpowiedniej szerokości,

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa archiwum Delegatury w Elblągu WUOZ w Olsztynie, w tym gromadzenie, opracowywanie, klasyfikowanie i ewidencjionowanie dokumentacji przekazanej przez inne komórki urzędu, prowadzenie biblioteki zakładowej, a także przegląd i brakowanie dokumentacji w celu zapewnienia dostępu do zgromadzonej dokumentacji, pod nadzorem bezpośredniego przełożonego
 • udostępnienie i przygotowywanie zgromadzonej w archiwum dokumentacji do celów prowadzonych postępowań w ramach WUOZ oraz na pisemny wniosek zainteresowanych stron, pracowników naukowych i studentów oraz pracowników innych instytucji
 • obsługa zbioru bibliotecznego Delegatury
 • współdziałanie z Archiwum Państwowym i archiwum WUOZ w Olsztynie
 • administrowanie zasobem gromadzonych danych w formie zapisu cyfrowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu historii ze specjalnością archiwistyka
 • kursy, szkolenia bhp, p.poż.
 • umiejętność udzielania precyzyjnych informacji przełożonym, współpracownikom, interesantom, umiejętność organizowania pracy własnej i stosowania przepisów dotyczących organizacji i zadań Urzędu
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax )
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.01.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. archiwum i dokumentacji”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.Liczba odwiedzin: 1233

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Udostępnił: Marzena Młody

Komórka organizacyjna: AD

Wprowadzono: 23.12.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×