Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 49417ARCHIWALNE z dnia 17.06.2019 r.

 • Oferty do
  1

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ochrony roślin i techniki

Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Końskich ul. Warszawska 13, 26-200 KońskieMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Końskich ul. Warszawska 13, 26-200 Końskie

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca biurowo-terenowa. Obowiązki biurowe wymagające koncentracji, wykonywane przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli, pobierania prób produktów rolnych i środków ochrony roślin. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją. Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze w budynku bez windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • pobieranie płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin;
 • kontrola sposobu stosowania środków ochrony roślin;
 • kontrola obrotu i magazynowania środków ochrony roślin w punktach sprzedaży;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem jednostek upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawowych szkoleń w upoważnionych jednostkach i ewidencją osób przeszkolonych;
 • pobieranie prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie oraz prowadzenie monitoringu ich zużycia;
 • wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu informatycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B ( czynne użytkowanie pojazdu służbowego)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzana zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w  naborze.

·         Administrator danych i kontakt do niego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wi-kielce@piorin.gov.pl   tel.41361078

·         Kontakt do inspektora ochrony danych : iodo-kielce@piorin.gov.pl 

·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

·         Informacje o odbiorcach danych: komisja ds. naboru w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

·          Uprawnienia:

o   Prawo żądania od administratora danych dostępu dodanych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

o   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

·   Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art.26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art.6 ust. 1 lit. c RODO

·  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowani decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.250,- zł Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora ds. ochrony roślin i techniki.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3979

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Udostępnił: Magdalena Witkowska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 17.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×