Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 9693ARCHIWALNE z dnia 28.03.2017 r.

 • Oferty do
  08

  kwietnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kadr i administracji

Dział Administracyjno-GospodarczyMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Kielcach
ul.Kusocińskiego 57
25-045 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu.
Narzędzia i materiały pracy: komputer.
Możliwość poruszania się po budynku- obecność wind, podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.
Na terenie budynku działa system kontroli dostępu.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych ( umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych,
 • sporządzanie deklaracji do PFRON oraz sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia, zestawień i raportów zgodnie z wymaganymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontrolowanie aktualności obowiązkowych badań lekarskich,
 • współpraca z Urzędami Pracy w sprawach dotyczących zatrudnienia na staż,
 • kompleksowe prowadzenie sekretariatu (w tym m.in.: przyjmowanie, rejestrowanie, przygotowywanie oraz dystrybucja korespondencji i pism).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie kadr
 • znajomość j. angielskiego,
 • znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o słuzbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
 • poprawność wykonywania pracy i efektywność realizacji zadań i celów,
 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • obsługa programu kadrowego,
 • szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i Ustawy o Służbie Cywilnej,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Kielcach
  ul. Kusocińskiego 57
  25-045 Kielce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41/260 53 14.


Liczba odwiedzin: 1485

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Kielcach

Udostępnił: Bogusława Białek

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 28.03.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×