Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 55187ARCHIWALNE z dnia 03.10.2019 r.

 • Oferty do
  18

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: nasiennictwa

Dział Nadzoru NasiennegoMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21A, 25-112 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca biurowo - terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli plantacji nasiennych, pobierania prób materiału siewnego. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze w budynku bez windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie i nadzorowanie prac oddziałów w zakresie kontroli materiału siewnego w celu sprawdzenia przestrzegania przez dystrybutorów wymagań dotyczących jakości, oznakowania, udokumentowania tego materiału.
 • Dokonywanie z urzędu lub na uzasadniony wniosek kontroli u przedsiębiorców, rolników i dostawców zajmujących się produkcją, przerobem, uszlachetnianiem, przechowywaniem materiału siewnego oraz jego obrotem w celu potwierdzenia przestrzeganych wymagań.
 • Pobieranie prób z materiału siewnego do badań laboratoryjnych w celu wystawienia stosownych dokumentów.
 • Przyjmowanie i opiniowanie wniosków przedsiębiorców, rolników i dostawców w sprawie wpisu do ,,Ewidencji'' w celu wydania stosownych zaświadczeń.
 • Opracowywanie i wdrażanie wytycznych dotyczących kontroli materiału siewnego, przeprowadzanie szkoleń uzupełniających dla pracowników oddziałów w tym zakresie w celu upowszechniania jednolitych zasad i trybu przeprowadzania kontroli.
 • Organizacja i nadzór nad pracami związanymi z kontrolą zakazu stosowania materiału siewnego odmian GMO.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B (czynne)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wapiennikowa 21A
  25-112 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzana zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

· Administrator danych i kontakt do niego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wi-kielce@piorin.gov.pl tel.41361078

· Kontakt do inspektora ochrony danych : iodo-kielce@piorin.gov.pl

· Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

· Informacje o odbiorcach danych: komisja ds. naboru w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

· Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

· Uprawnienia:

o Prawo żądania od administratora danych dostępu dodanych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

o Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

· Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art.26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art.6 ust. 1 lit. c RODO

· Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowani decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.250,- zł.
Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora ds. nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego.


Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora ds. nasiennictwa.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wróć do wyników

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3769

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Udostępnił: Magdalena Witkowska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 03.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×