Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 28076ARCHIWALNE z dnia 30.05.2018 r.

 • Oferty do
  11

  czerwca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: do spraw organizacyjno-administarcyjnych

w Wojewódzkim Inspektoracie FarmaceutycznymMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30 -stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze, -budynek wyposażony jest w windy oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych -praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godz. codziennie), faxu, ksero, niszczarki do papieru, skanera,-oświetlenie naturalne i sztuczne,-kontakt zewnętrznymi

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie decyzji dotyczących udzielenia, zmiany, cofnięcia i odmowy lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych
 • redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej, realizacja innych zadań związanych z prowadzeniem BIP
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • prowadzenie spraw socjalnych i gospodarczych inspektoratu
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do inspektoratu
 • przejmowanie obowiązku prowadzenia sekretariatu na czas nieobecności sekretarki
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • prowadzenie spraw obronnych w zakresie należącym do Inspektoratu
 • prowadzenie rejestrów aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych oraz innych określonych w obowiązujących przepisach (np. rejestr spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacjipublicznej, rejestr skarg i wniosków, rejestr ewidencji zatrudnionych w aptece i techników farmaceutycznych)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • biegła znajomość komputera (pakiet MS Office- w szczególności programów Exel i Word)
 • dobra znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do ciągłego uzupełnienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • dokładność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązkó
 • zdolność analitycznego myślenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.06.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  zamknięta koperta z dopiskiem oferta pracy

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Anna Rubinkiewicz
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 602-779-754
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: brak
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

.Liczba odwiedzin: 3495

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Udostępnił: Renata Anioł

Komórka organizacyjna: wieloosobowe stanowisko do spraw organizacyjno- administracyjnych

Wprowadzono: 30.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×