Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 9063ARCHIWALNE z dnia 07.03.2017 r.

 • Oferty do
  17

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Pracowni Badań Wód w LaboratoriumMiejsce wykonywania pracy:

Kielce i teren woj. świętokrzyskiego

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca w laboratorium oraz poza siedzibą, w tym praca w terenie w celu pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych, wyjazdy służbowe. Kontakt z odczynnikami chemicznymi i ściekami. Obsługa aparatury pomiarowej. Praca przy komputerze w pokoju znajdującym się na I piętrze w budynku z windą.

ZAKRES ZADAŃ

 • Pobieranie próbek wód, ścieków, gleb i odpadów, wykonywanie pomiarów terenowych.
 • Samodzielne wykonywanie badań metodami klasycznymi oraz przy użyciu specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym w ramach monitoringu substancji priorytetowych.
 • Obsługa, podstawowa konserwacja, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego zgodnie z instrukcjami.
 • Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy i wyników wewnętrznej kontroli jakości (wzorcowań, sprawdzeń).
 • Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu laboratoryjnego.
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości badań, pobierania próbek oraz udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, ich walidacja i ocena statystyczna.
 • Uczestniczenie w auditach wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych działaniach wynikających z wdrożonego systemu zarządzania jakością.
 • Wykonywanie dodatkowych prac niezbędnych dla potrzeb funkcjonowania laboratorium.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne
 • Znajomość instrumentalnych metod badawczych wykorzystywanych m.in. w analizie substancji priorytetowych.
 • Znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy laboratoryjnej
 • znajomość systemu jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • dokładność i rzetelność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność pracy w zespole,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  budynek C I , I piętro pok. 126
  dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o ich terminie. Dokumenty kandydatów/ kandydatek niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Wzory wymaganych oświadczeń można znaleźć na stronie: www.dsc.kprm.gov.plLiczba odwiedzin: 2973

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Udostępnił: Agata Orłowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 07.03.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×