Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Ogłoszenie o naborze nr 11208ARCHIWALNE z dnia 23.05.2017 r.

 • Oferty do
  5

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1/4
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

do spraw: finansów publicznych

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich GórachMiejsce wykonywania pracy:

Tarnowskie Góry

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry

WARUNKI PRACY

- praca biurowa z wykorzystaniem komputera (przy komputerze do 2 godzin dziennie) i innych urządzeń biurowych; - praca biurowa na I piętrze w budynku z windą - oświetlenie sztuczne i naturalne

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych ;
 • sporządzenie planów, sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowej ;
 • sporządzenie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki ;
 • współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych oraz sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków budżetowych ;
 • rozliczanie należności budżetowych własnych i od osób fizycznych, delegacji itp. ;
 • naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS, ewidencja i rozliczenia podatkowe (deklaracje PIT-4R, PIT-11) ;
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń ZUS, podatkowej oraz ewidencji list płac oraz kart wynagrodzeń ;
 • dokonywanie wstępnej kontroli, rzetelności i kompletności dokumentów ;
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki ;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i dokumentacji przewidzianej ustawą ;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi nadzoru budowlanego, organami samorządu terytorialnego, ZUS, US i innymi instytucjami zgodnie z potrzebami wynikającymi z przepisów prawa ;
 • prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w księgowości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze księgowości budżetowej
 • samodzielność, terminowość, rzetelność ;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
  ul. Sienkiewicza 2
  42-600 Tarnowskie Góry

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko główny księgowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach". Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie egzaminu pisemnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w zależności od liczby kandydatów spełniających wymagania formalne. Brak takiej informacji jednoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu : 32 381 37 31 w godzinach od 8.00 - 15.00.Liczba odwiedzin: 2215

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Udostępnił: Katarzyna Klyta

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Wprowadzono: 23.05.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×