Archiwum Państwowe w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 16010ARCHIWALNE z dnia 02.10.2017 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy archiwista

Oddział zamiejscowy w PszczynieMiejsce wykonywania pracy:

Pszczyna

Archiwum Państwowe w Katowicach
Oddział w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

WARUNKI PRACY

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu,
- kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner),
- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym,
- praca poza siedzibą urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Porządkowanie i opracowywanie własnego zasobu celem sporządzenia jego ewidencji
 • Bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, w celu realizacji zgłaszanych tematów badawczych i w celach urzędowych
 • Wykonywanie kwerend w celu sformułowania odpowiedzi na podania składane przez osoby fizyczne i wszelkie jednostki organizacyjne
 • Udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
 • Rozmieszczanie zasobu w magazynach w celu zapewnienia właściwych warunków jego przechowywania
 • Uczestnictwo w wystawach, sesjach, prelekcjach w celu popularyzacji archiwum i jego zasobu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy : 3 miesiące w obszarze państwowej służby archiwalnej
 • Umiejętność odczytywania i tłumaczenia treści dokumentów w j. niemieckim, szczególnie w neogotyku
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • Obsługa urządzeń biurowych i obsługa komputera (MS Acess, MS Word)
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, efektywność w realizacji zadań i celów
 • Umiejętność analizowania i wnioskowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie o specjalności archiwalnej
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • Kreatywność, komunikatywność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 400,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.11.2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894


Liczba odwiedzin: 1506

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Archiwum

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Katowicach

Udostępnił: Barbara Sterkowicz

Komórka organizacyjna: Dział administracyjno-gospodarczy

Wprowadzono: 02.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×