Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 27564ARCHIWALNE z dnia 22.05.2018 r.

 • Oferty do
  1

  czerwca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

do spraw: koordynacji i realizacji zadań kuratora oświaty z zakresu nadzoru edukacji

w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli i Organizacji Pracy SzkółMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
ul.Powstańców 41a
40-024 Katowice

WARUNKI PRACY

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10-piętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 5 piętrze, ale wymagające również poruszania się po całym obiekcie. Budynek wyposażony w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 • realizowanie zadań związanych z wykonywaniem zadań organu wyższego stopnia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego,
 • realizowanie zadań związanych z opracowaniem programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli,
 • koordynowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • realizowanie zadań związanych z opiniowaniem planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
 • realizowanie zadań w zakresie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli,
 • realizowanie zadań związanych z organizacją pracy przedszkoli, szkół i placówek,
 • realizowanie zadań związanych z konkursami na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu oświaty (ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela) i aktów wykonawczych do ustaw oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • rzetelność i terminowość,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy w przypadku nauczyciela akademickiego,
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania lub administracji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.06.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok. 6.10

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3700 zł brutto.
List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty. Wymagane dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 606-30-25.
Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach 40-024, ul. Powstańców 41A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Liczba odwiedzin: 1911

Wytworzył/odpowiada: Śląski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Udostępnił: Urszula Piszczek

Komórka organizacyjna: Oddział Kadr

Wprowadzono: 22.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×