Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 64111ARCHIWALNE z dnia 11.06.2020 r.

 • Oferty do
  10

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1/1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: kontroli artykułów rolno-spożywczych

w Wydziale KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

40-082 KATOWICE, UL. JANA III SOBIESKIEGO 10

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu a także poza siedzibą, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym z windą.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym warunków ich składowania i transportu, wraz ze sporządzaniem protokołów kontroli oraz innej wynikającej z przebiegu kontroli dokumentacji, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta.
 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę wraz ze sporządzaniem dokumentacji będącej potwierdzeniem wyniku kontroli, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta.
 • Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy wraz ze sporządzeniem i wydaniem świadectwa jakości handlowej potwierdzającego lub niepotwierdzającego spełnienie przez daną partię produktu deklarowanej jakości, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta.
 • Sporządzenie projektów pism, decyzji administracyjnych związanych z prowadzonym przez organ postępowaniem administracyjnym.
 • Opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu sporządzania sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych.
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w branży rolno-spożywczej
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Dyspozycyjność dotycząca częstych wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunkach - technologia żywności, towaroznawstwo, jakość i bezpieczeństwo żywności, biotechnologia, ogrodnictwo, rolnictwo.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze rolno-spożywczym
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Samodzielność
 • Komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.07.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  40-082 KATOWICE, UL. JANA III SOBIESKIEGO 10
  sekretariat

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych tel. 323511167
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Grzegorz Zając tel. 323511176
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 3200 zł/bruttoLiczba odwiedzin: 1734

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach

Udostępnił: Mirosława Dziopa

Komórka organizacyjna: Specjalistyczne stanowisko

Wprowadzono: 11.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×