Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 17719ARCHIWALNE z dnia 09.11.2017 r.

 • Oferty do
  20

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca prawny

Samodzielne stanowisko pracyMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie Komendy, w godzinach pracy komendy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w wymiarze zgodnym z ustawą o radcach prawnych. - obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych, - praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego, - częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, - wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na parterze oraz I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, jego zastępcom i pracownikom merytorycznym w KW PSP w Katowicach,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • udział w charakterze pełnomocnika Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych administracyjnych, arbitrażowych lub mediacyjnych,
 • obsługa prawna zamówień publicznych realizowanych przez KW PSP w Katowicach,
 • doraźna pomoc prawna pracownikom KW PSP w Katowicach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa w szczególności z zakresu funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, rachunkowości oraz ustawy prawo zamówień publicznych,
 • obsługa programów komputerowych (znajomość obsługi komputera w obszarze oprogramowania MS Office),
 • komunikatywność, samodzielność i inicjatywa, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok obszar obsługi prawnej w administracji publicznej,
 • umiejętność korzystania z elektronicznej bazy aktów prawnych (LEX).
 • Prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopia dokumentu potwierdzająca wpis na listę radców prawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
  40-042 Katowice
  ul. Wita Stwosza 36

  Sekretariat Główny, pok.1

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR WRP

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku około 3000,00 zł (wraz z wysługą lat).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 62 15 302.Liczba odwiedzin: 2677

Wytworzył/odpowiada: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Udostępnił: Aldona Dobrzyńska

Komórka organizacyjna: KW PSP Katowice

Wprowadzono: 09.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×