Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 5074ARCHIWALNE z dnia 03.11.2016 r.

 • Oferty do
  18

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: obsługi klienta w strefie Biura Obsługi Klienta (BOK)

w Biurze Organizacyjno-BudżetowymMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

WARUNKI PRACY

Permanentna obsługa klienta (osobista, telefoniczna, za pośrednictwem Internetu). Kontakty z klientami Urzędu w celu udzielania informacji, załatwienia spraw z zakresu profilu zaufanego ePUAP. Kontakty z urzędami administracji publicznej (jednostki samorządu terytorialnego, jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej, urzędy centralne itp.) w celu realizacji powierzonych zadań, konsultacji i wymiany informacji. Na stanowisku pracy pojawiają się sytuacje stresowe. Wydłużony czas pracy w wyznaczonym w Urzędzie dniu (dyżur). Zagrożenie korupcją.
Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku (,,sala obsługi”).
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udzielanie informacji klientom zewnętrznym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW) w celu poinformowania ich o możliwości załatwienia spraw w Urzędzie, innych urzędach administracji publicznej oraz udzielania niezbędnej pomocy w tym zakresie
 • Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu umożliwienia użytkownikom ePUAP podpisywania dokumentów elektronicznych, uznawanych przez podmioty publiczne za równoważne dokumentom podpisanym bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Redagowanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji stanowiących informację publiczną dotyczących zakresu działania Biura Organizacyjno-Budżetowego przy pomocy panelu administracyjnego www oraz aktualizowanie tych informacji w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do aktualnej informacji o działalności i zadaniach Biura
 • Redagowanie i zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji z zakresu właściwości Biura Organizacyjno-Budżetowego przy pomocy panelu administracyjnego www oraz ich aktualizowanie w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do aktualnej informacji o działalności i zadaniach Biura
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz przygotowywanie projektów decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania, w zakresie realizowanych w Biurze Organizacyjno-Budżetowym zadań w celu poprawnego i zgodnego z prawem udostępnienia wnioskodawcy informacji publicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość jednego z języków roboczych UE na poziomie podstawowym
 • znajomość ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych, samorządzie województwa, samorządzie powiatowym, samorządzie gminnym
 • znajomość rozporządzenia MAiC ws. zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego ePUAP
 • znajomość Statutu oraz Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą klienta
 • znajomość jednego z języków roboczych UE na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem
  "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. obsługi klienta w strefie Biura Obsługi Klienta (BOK) w Biurze Organizacyjno-Budżetowym "

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów:
(032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2016 r./ styczeń 2017 r.Liczba odwiedzin: 1397

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Agnieszka Mrożek

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 03.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×