Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego

Ogłoszenie o naborze nr 36176ARCHIWALNE z dnia 17.10.2018 r.

 • Oferty do
  31

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1/2 lub 3/4
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu GliwickiegoMiejsce wykonywania pracy:

Gliwice

Praca w siedzibie PINB oraz na terenie Powiatu Gliwickiego

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze oraz czynności inspekcyjno - kontrolne poza siedzibą. Praca na wysokości powyżej 3m (podczas wykonywania czynności inspekcyjno - kontrolnych).

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie, opracowanie, redagowanie pism, postanowień i decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • udział w kontrolach budów, kontrolach obiektów w trakcie użytkowania w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego przy budowie i użytkowaniu obiektów budowlanych,
 • współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku budowlanym lub pokrewnym
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • Odporność na stres,
 • Znajomość spraw budowlanych,
 • Znajomość przepisów kpa, ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego
  ul. Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 3326637, adres e-PUAP: /pinbpowiatgliwice/skrytka
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: pinb.powgliw@op.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci/kandydatki spełniający(-e) wymagania formalne zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomieni(-one) telefonicznie (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2172

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego

Udostępnił: Hanna Drosd

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 17.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×