Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Ogłoszenie o naborze nr 25886ARCHIWALNE z dnia 19.04.2018 r.

 • Oferty do
  27

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej pionu kryminalnego

Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji V w BytomiuMiejsce wykonywania pracy:

Bytom

Komisariat Policji V w Bytomiu
pl. Żeromskiego 8
41-933 Bytom

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Bytomiu
ul.Powstańców Warszawskich 74
41-902 Bytom

WARUNKI PRACY

Praca w budynku Komisariatu Policji V w Bytomiu. Praca biurowa w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy-czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Częste kontakty z funkcjonariuszami i pracownikami oraz petentami z zewnątrz. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku występują bariery architektoniczne, brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencyjnego i podawczego. Prowadzenie elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych (ERCDŚ), rejestrów, książek doręczeń.
 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do sekretariatu pionu kryminalnego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Sporządzanie spisów akt dokumentacji przekazywanej do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kat.BC.
 • Sporządzanie wykazów dokumentów pobranych przez pracowników w celu ich rozliczenia z dziennikiem korespondencji.
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego(pracy), zwolnienia, przeniesienia lub oddelegowania do służby(pracy) w innej jednostce lub komórce organizacyjnej.
 • Udzielanie informacji innym jednostkom/urzędom.
 • Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt do archiwum lub wybrakowania.
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu pionu prewencji podczas jego nieobecności.
 • Przygotowywanie materiałów oraz korespondencji pionu kryminalnego do wysłania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów tj.: ustawa o służbie cywilnej, ustawa o ochronie informacji niejawnych, Kodeks pracy, zasad archiwizacji
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji: Word, Excel, Open office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie o kierunku administracyjno-biurowym
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obsłudze sekretariatu w zakresie kancelaryjno-biurowym
 • rzetelność
 • terminowość
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Bytomiu
  ul.Powstańców Warszawskich 74
  41-902 Bytom
  Zespół Kadr i Szkolenia

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie według mnożnika 1,0961 tj. 2100 -zł brutto plus dodatek za wysługę lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu w terminie do dnia 27.04.2018.
Życiorys w formie CV.
Oferty zawierające dokumenty niepodpisane bądź niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
Dokumenty należy dostarczać w kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko referenta Zespołu Prezydialnego KP V Bytom-nie otwierać w sekretariacie".
Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania dokumentów.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 388 82 29Liczba odwiedzin: 2662

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Udostępnił: Artur Geli

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 19.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×