Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Ogłoszenie o naborze nr 42567ARCHIWALNE z dnia 09.02.2019 r.

 • Oferty do
  20

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kadr i płac

Wydział Spraw PracowniczychMiejsce wykonywania pracy:

Słupsk

Adres urzędu:

ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

WARUNKI PRACY

warunki uciążliwe- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek wyposażony w windy , praca w pozycji siedzącej

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej w urzędzie zatrudniającym do 100 osób
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych
 • prowadzenie procesu rekrutacji
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, GUS, PFRON
 • rozliczanie czasu pracy pracowników
 • nadzorowanie poprawności ewidencji czasu pracy, weryfikacja danych oraz ich aktualizacja w systemie kadrowo-płacowym
 • współpraca z Dyrektorem urzędu oraz Główną Księgową w zakresie polityki kadrowo-płacowej
 • sporządzanie analiz i raportów kadrowo-płacowych
 • analiza potrzeb szkoleniowych pracowników, organizacja szkoleń
 • współpraca w zakresie przestrzegania przepisów RODO
 • reprezentowanie urzędu w trakcie kontroli PIP, ZUS, US w zakresie kadr i płac.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, rachunkowość
 • staż pracy: 5 lat obsługa kadr i płac
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów kadrowo-płacowych (w tym program PŁATNIK) oraz aplikacji biurowych
 • bardzo dobra znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, przepisów podatkowych, ZUS oraz prawa pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
  pokój 734

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8468491 e-mail: sekretariat@girm.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Andrzej Krawczuk tel: 59 8468491
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wydział Spraw Pracowniczych w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 517

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Udostępnił: Marcin Mystek

Komórka organizacyjna: Wydział Rybołówstwa Morskiego

Wprowadzono: 09.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×