Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 8728ARCHIWALNE z dnia 23.02.2017 r.

 • Oferty do
  9

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony środowiska

Dział inspekcjiMiejsce wykonywania pracy:

Słupsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku
ul. Kniaziewicza 30
76-200 Słupsk

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk

WARUNKI PRACY

-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7;00-15;00, -praca w siedzibie urzędu i w terenie, -kontakt z petentem, -praca przy komputerze powyżej 4 godz, dziennie, -bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak windy, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w prowadzeniu kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, w szczególności w zakresie: gosodarki ściekowej i gospodarki osadami ściekowymi, przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czytości i porządku w gminach, przestrzeganie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • prowadzenie postępowań pokontrolnych w tym: przygotowywanie projektów zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych, wystąpień pokontrolnych, wniosków do organów ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa,
 • współpraca z innymi organami ochrony środowiska oraz innymi organami administracji państwowej i samorządowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie związane z ochroną środowiska
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych i baz danych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe związane z ochroną środowiska, lub pokrewne, przyrodnicze, techniczne
 • staż pracy: 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska
 • prawo jazdy kat.B staż w prowadzeniu samochodu,
 • łatwość pisemnego formułowania wniosków,
 • dyspozycyjność, dobry stan zdrowia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i asertywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku,
  ul. Kniaziewicza 30
  76-200 Słupsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nabór kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni od zakończenia naboru. Dodatkowych informacji udziela Pani Wiesława Woźnicka Kierownik Działu Inspekcji tel.597650644. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2100zł. brutto.
   Liczba odwiedzin: 2223

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Udostępnił: Iwona Gajewska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 23.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×