Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim

Ogłoszenie o naborze nr 10379ARCHIWALNE z dnia 20.04.2017 r.

 • Oferty do
  5

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: kwatermistrzowskich

Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskichMiejsce wykonywania pracy:

Nowy Dwór Gdański

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Warszawska 53
82-100 Nowy Dwór Gdański

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Warszawskiej 53 w Nowym Dworze Gdańskim. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, drukarka, faks, skaner. Wyjazdy służbowe i szkolenia w zakresie wykonywania obowiązków służbowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksrg na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na podobnym stanowisku
 • znajomość ustaw: o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu przydatnym na danym stanowisku pracy
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających przydatne kwalifikacje (kursy, szkolenia itp.)
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 53 lub przesłać na adres:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 53, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. KWATERMISTRZOWSKICH’’. Za datę przyjęcia liczy się data wpływu oferty do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Oferty składane po terminie lub niekompletne, nie będą brane pod uwagę. Oferty należy składać do 05.05.2017 r. do godz. 15:00.

Techniki i metody naboru :

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II - test kwalifikacyjny,
III - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast oferty kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Dodatkowych informacji udziela Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, numer telefonu: 55 247 35 89 w.219.Liczba odwiedzin: 2507

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim

Udostępnił: Iwona Szewczyk

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

Wprowadzono: 20.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×