Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 61282ARCHIWALNE z dnia 18.02.2020 r.

 • Oferty do
  06

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: rozliczeń w budownictwie

w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia



Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

WARUNKI PRACY

stanowisko pracy administracyjno-biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na I piętrze, budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe;

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie wniosków, wystąpień celem uzyskania decyzji oraz innych dokumentów dotyczących realizacji prac projektowych, robót budowlanych oraz koordynacja tych działań w zakresie realizowanych zadań
 • Przygotowywanie dokumentów, w tym w szczególności: dokumentów wymaganych do zlecenia opracowania prac projektowych oraz koordynacja tych działań w zakresie realizowanych zdań.
 • Wykonywanie meldunków, raportów, sprawozdań pism związanych z realizacją zadań, dokumentów, dotyczących rozliczeń robót budowlanych i prac projektowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 miesiąc w obszarze przygotowania lub rozliczania zadań dotyczących robót budowlanych
 • znajomość przepisów; prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie dot. budownictwa
 • uprawnienia budowlane (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie MIorskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/rodo/28715,RODO.html

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.884 (tj. 3.611,51 zł.) plus dodatek za wysługę lat



Liczba odwiedzin: 938

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Katarzyna Kłosowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 18.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×