Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 34018ARCHIWALNE z dnia 13.09.2018 r.

 • Oferty do
  20

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Oddziale Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
•   Częste kontaktowanie się z dyżurnymi służb, inspekcji i straży, pracownikami centrów zarządzania kryzysowego, jednostkami rządowymi i samorządowymi, obywatelami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
•   pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
•   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

ZAKRES ZADAŃ

 • Pełnienie dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu utrzymywania stałej łączności ze służbami, strażami, inspekcjami, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego,
 • Pozyskiwanie informacji dot. bezpieczeństwa w rejonie,
 • Uruchamianie i przekazywanie sygnałów w ramach „Stałego Dyżuru” oraz uruchamianie procedury reagowania i standardowej procedury operacyjnej w przypadku zaistnienia zdarzeń wymagających włączenia się wojewody w ich zabezpieczenie,
 • Obsługa wojewódzkich systemów ostrzegania i alarmowania (Regionalny System Ostrzegania i BlueAlert) oraz Systemu Niejawnej Poczty Internetowej „Opal” (SNPI OPAL).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów: prawo o zgromadzeniach, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu informatycznym lub wojskowym
 • znajomość języków obcych: język angielski na poziomie B1 (wg ESOKJ).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 130/18

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/137433_klauzula-informacyjna.html

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce Praca w PUW/Dokumenty i oświadczenia (https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2750 zł/mies. (+ wysługa lat).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584 lub (58) 30 77 141.Liczba odwiedzin: 366

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Udostępnił: Judyta Rutkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 13.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×