Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 63431ARCHIWALNE z dnia 21.05.2020 r.

 • Oferty do
  2

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

Zespołu Gospodarki Materiałowo-Technicznej Wydziału Wspomagającego KMP w GdańskuMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Planowanie i analiza potrzeb KMP w Gdańsku i podległych jej jednostek w zakresie materiałów piśmiennych, druków, leków i sprzętu biurowego, żywnościowego, sportowego celem zaopatrzenia jednostki
 • Prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętu, kont osobistych odzieży roboczej i środków odzieży osobistej wydanej pracownikom cywilnym KMP w Gdańsku
 • Opracowanie dokumentacji związanej z naliczaniem i wypłatą ryczałtów za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej
 • Dokonywanie zakupów materiałów w trybie awaryjnym i opracowywanie faktur w celu zapewnienia ciągłości pacy KMP w Gdańsku i jednostek podległych
 • Prowadzenie zagadnień związanych z posiłkami regeneracyjnymi i napojami: ewidencja, rozliczenia, wydawanie talonów
 • Przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie list ryczałtów pieniężnych celem wypłaty funkcjonariuszom pełniącym służby pond 4 godziny na wolnym powietrzu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • umiejętność obsługi sprzętów biurowych i programów komputerowych
 • znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
 • Znajomość przepisów dot. gospodarki materiałowo-technicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość systemu SKOP
 • Znajomość przepisów dot. finansów publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:

  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk
  (Wydział Kadr)

  Aplikacje składane osobiście nie będą przyjmowane.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dostępna na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku:

http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rodo/28295,RODO.html

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przed wzięciem udziału w konkursie kandydaci należy zapoznać się z informacjami na temat rekrutacji w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku:
http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/31909,Rekrutacja-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3.154,21zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

Tel. Kontaktowy: /58/ 321 63 69.Liczba odwiedzin: 1990

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Udostępnił: Magdalena Kos

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Wprowadzono: 21.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×