Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 35376ARCHIWALNE z dnia 04.10.2018 r.

 • Oferty do
  22

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik zespołu

do spraw: planowania

Techniki i ZaopatrzeniaMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

WARUNKI PRACY

praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe;

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących rozliczania zadań, sporządzania meldunków, raportów, sprawozdań oraz pism w celu właściwej realizacji zadań
 • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących sporządzania wniosków w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących przygotowania propozycji do planu inwestycji, planu remontów oraz wymaganych przepisami dokumentów w celu zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze planowania realizacji robót budowlanych
 • znajomość przepisów; prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, oraz przepisów regulujących finansowanie inwestycji z budżetu państwa
 • umiejętność kierowania zespołem
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • - uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://morski.strazgraniczna.pl/mor/rodo/28715,RODO.html 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.737 (tj. 3.254,86 zł.) plus dodatek za wysługę lat

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 424

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Anetta Kożyczkowska-Bury

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia MOSG

Wprowadzono: 04.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×