Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 56523ARCHIWALNE z dnia 29.10.2019 r.

 • Oferty do
  08

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: potwierdzenia tzw. uprawnień zabużańskich

w Oddziale Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa.Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•   praca administracyjno-biurowa,
•   zagrożenie korupcją,
•   permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
•   pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
•   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
•   dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
•   dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
•   dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
•   możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

ZAKRES ZADAŃ

 • gromadzenie i analizowanie materiału dowodowego, w tym sprawdzanie poprawności wykonywanych operatów szacunkowych;
 • opracowywanie projektów pism dotyczących uzupełnienia wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty;
 • opracowywanie projektów postanowień uznających materiał dowodowy za spełniający wymagania określone ustawą „zabużańską”, jak również innych postanowień i decyzji administracyjnych;
 • udzielanie odpowiedzi na zawiadomienia dotyczące osób zamieszkujących województwo pomorskie, wobec których prowadzone jest postępowanie administracyjne w innym województwie;
 • rozpatrywanie skarg w zakresie prowadzonych postępowań wyjaśniających;
 • dokonywanie adnotacji na decyzjach/zaświadczeniach o wybranej formie rekompensaty i jej wysokości;
 • rejestrowanie wniosków o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego oraz części kodeksu cywilnego (Księga I Część Ogólna oraz Księga IV Spadki);
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 159/19.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/137433_klauzula-informacyjna.html

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce „Praca w PUW”
https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3500 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 141, (58) 30 77 584.Liczba odwiedzin: 490

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Udostępnił: Katarzyna Wett

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 29.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×