Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 48302ARCHIWALNE z dnia 28.05.2019 r.

 • Oferty do
  14

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ds. naboru

Wydział Kadr i SzkoleniaMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

WARUNKI PRACY

budynek III piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na parterze, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • 1) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej poprzez przyjmowanie dokumentów, ich analizę, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, kierowanie na kolejne etapy postępowania w celu prawidłowego prowadzenia rekrutacji;
 • 2) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej poprzez przyjmowanie dokumentów, ich analizę, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, kierowanie na kolejne etapy postępowania w celu prawidłowego prowadzenia rekrutacji
 • 3) odbieranie dokumentów, korespondencji kandydatów oraz prowadzenie ewidencji aplikacji w celu zapewnienia właściwego rejestru kandydatów do służby przygotowawczej
 • 4) opracowanie pism na polecenie kierownika sekcji w celu wsparcia w bieżącej pracy sekcji
 • 5) sporządzanie wykazu dokumentów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym w celu przeprowadzenia brakowania oraz zniszczenia jawnych dokumentów o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym kategorii „Bc”, będących na ewidencji komórek organizacyjnych
 • 6) przeprowadzanie informacyjnych rozmów telefonicznych z kandydatami do służby w sprawach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, obsługiwanie poczty elektronicznej w celu udzielania odpowiedzi kandydatom zwracającym się o informację w sprawie rekrutacji
 • 7) kompletowanie i przekazywanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendantowi oraz Naczelnikowi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w sekcji
 • 8) udział w targach pracy, przygotowywanie informacji do prasy oraz na strony internetowe w celu bieżącego informowania o prowadzonym naborze

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji
 • znajomość ustawy o Straży Granicznej i aktów wykonawczych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w komórce kadrowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.htmlhttp://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.htmlxcv

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.377 (tj. 2639,63 zł.) plus dodatek za wysługę lat

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3167

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Anetta Kożyczkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia MOSG

Wprowadzono: 28.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×