Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

Ogłoszenie o naborze nr 49644ARCHIWALNE z dnia 19.06.2019 r.

 • Oferty do
  29

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor weterynaryjny

do spraw: nadzoru nad ubojem i przetwórstwem mięsa zwierząt rzeźnych w rzeźniach zatwierdzonych do eksportu na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

zespół ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Człuchów

Zakłady Mięsne Goodvalley Sp. z o.o.
ul. Młyńska 43b
77-320 Przechlewo

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie
ul. Szczecińska 17
77-300 Człuchów

WARUNKI PRACY

budynek parterowy, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy,brak podjazdu/bariery architektoniczne,
praca zmianowa, praca w terenie,krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, narady, szkolenia
praca przy komputerze powyżej 4 godzin, obsługa innych urządzeń biurowych,
stres związany z przeprowadzaniem kontroli,ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola uboju i przetwórstwa mięsa zwierząt rzeźnych w ceku zapewnienia warunków sanitarno – weterynaryjnych w trakcie uboju i przetwórstwa mięsa w zakładach zatwierdzonych na rynek USA.
 • Kontrola systemu HACCP w celu unikania nieprawidłowości.
 • Koordynacja i kontrola pracy wyznaczonych lekarzy weterynarii w celu prawidłowego wykonywania zleconych zadań.
 • Pobieranie prób do badań w celu weryfikacji i monitoringowania.
 • Certyfikacja wysyłek w celu eksportu do USA.
 • Raportowanie wykonywanych czynności dla PLW w celu sporządzania okresowej sprawozdawczości.
 • Obsługa programów i systemów specjalistycznych: RASFF, TRACES, kontrolaweterynaryjnaNadzór, w celu zapewnienia prawidłowości obrotu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze inspekcji weterynaryjnej
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego;
 • Znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich;
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel),
 • Stosowanie prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Specjalizacja w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z przepisów amerykańskich
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu specjalizacji w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie
  ul. Szczecińska 17
  77-300 Człuchów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie , ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów, tel 0598341122, email ;piwczlu@gdansk.wiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk ,tel 05830039-61 email: iod@gdansk.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje: tel. (059) 8341122

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 781

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

Udostępnił: Agnieszka Dziuba

Komórka organizacyjna: Administracja

Wprowadzono: 19.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×