Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

Ogłoszenie o naborze nr 54334ARCHIWALNE z dnia 18.09.2019 r.

 • Oferty do
  31

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcji i kontroli

.Miejsce wykonywania pracy:

Zambrów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Fabryczna 3
18 - 300 Zambrów

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Fabryczna 3
18 - 300 Zambrów

WARUNKI PRACY

W siedzibie inspektoratu i w terenie. Praca przy komputerze ok. 3 godz. dziennie. Przyjmowanie interesantów, telefoniczne udzielanie informacji.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzenie kontroli budów
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budownictwo
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Fabryczna 3
  18 - 300 Zambrów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymagań danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
Kontakt do inspektora ochrony danych: 86 - 475 - 06 - 43
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów
po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: PINB Zambrów
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z
uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający
z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w
tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Inne informacje: podane informacje nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwaga bez względu na płeć,
niepełnosprawność , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne, niepodpisane nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu rekrutacji wszystkie przesłane aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu : (86) 475-06-43Liczba odwiedzin: 624

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie

Udostępnił: Marcin Sadowski

Komórka organizacyjna: Wydział Inspekcji i Kontroli

Wprowadzono: 18.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×