Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach

Ogłoszenie o naborze nr 38550ARCHIWALNE z dnia 27.11.2018 r.

 • Oferty do
  14

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Suwałki

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Utrata 9A

WARUNKI PRACY

Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie, na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe Siedziba Inspektoratu mieści się na parterze budynku 3 - piętrowego, brak podjazdów Narzędzie pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny, samochód służbowy

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów, warunków weterynaryjnych i sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji, przechowywania oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym gospodarstw rolnych pozyskujących mleko
 • pobieranie prób do badań w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • sporządznie sprawozdań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość prawodawstwa weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych
 • Znajomośc programów komputerowych: word, excel, access

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii: zaświadczenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach
  ul. Utrata 9A
  16-400 Suwałki

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki, tel. (87) 566-54-81, fax. (87) 566-40-06, e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@justpok.pl, tel. 535 658 132
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatow Inspektorat Weterynarii w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki, tel. (87) 566-54-81, fax. (87) 566-40-06, e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- Dodatkowe informacje telefoniczne pod nr 87 566 54 81,
- Dokumenty należy złożyć w urzędzie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta dot. naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego",
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- Oświadczenia oraz życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem,
- Niezakwalifikowani nie będą powiadamiani,
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- Niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1699

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach

Udostępnił: Barbara Bogdan

Komórka organizacyjna: sekretariat

Wprowadzono: 27.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×