Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 21909ARCHIWALNE z dnia 07.02.2018 r.

 • Oferty do
  12

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

  Nabór otwarty dla cudzoziemców

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: badań biologicznych

Pracownia w ŁomżyMiejsce wykonywania pracy:

Łomża

Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20
18-402 Łomża

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok

WARUNKI PRACY

- praca w szczególnych warunkach środowiskowych – laboratorium,
- nietypowe godziny pracy,
- zagrożenie korupcją,
- praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- stanowisko pracy usytuowane na piętrze budynku,
- obecność windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie analiz hydrobiologicznych zgodnie z ustalonym zakresem upoważnienia i harmonogramem ustalającym podział wykonywanych badań,
 • prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań,
 • prowadzenie i dokumentowanie kalibracji i sprawdzania stosowanego wyposażenia pomiarowego,
 • opracowywanie i aktualizacja zleconych przez bezpośredniego przełożonego procedur, instrukcji roboczych i innych dokumentów dotyczących wykonywanych badań,
 • właściwe oznakowywanie stosowanych odczynników, wzorców, materiałów odniesienia, sporządzonych roztworów i odpowiednie ich przechowywanie,
 • obsługa stosowanego wyposażenie pomiarowego zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami roboczymi,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe biologia lub nauki o środowisku
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w laboratorium wykonującym badania próbek metodami biologicznymi w tym badania hydrobiologiczne
 • dokładna znajomość grup organizmów mających zastosowanie w badaniach hydrobiologicznych
 • obsługa komputera w tym arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu,
 • obsługa mikroskopów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok
  z dopiskiem: „oferta pracy - starszy specjalista ds. badań biologicznych”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę sporządzenia.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego są np. świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu wraz z zakresem obowiązków, zaświadczenie uzyskane od pracodawcy wraz z zakresem obowiązków, pozwalające jednoznacznie określić rodzaj wykonywanych zadań.

Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce „Nabór do służby cywilnej”.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100 zł.Liczba odwiedzin: 946

Wytworzył/odpowiada: Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Udostępnił: Urszula Męczkowska

Komórka organizacyjna: Kadry i Szkolenia

Wprowadzono: 07.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×