Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 7436ARCHIWALNE z dnia 13.01.2017 r.

 • Oferty do
  23

  stycznia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw ObronnychMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

WARUNKI PRACY

1.   praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności
2.   obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej) oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
3.   czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
4.   praca w pomieszczeniach biurowych na drugim piętrze budynku Komendy, brak windy
5.   praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
6.   budynek Komendy i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
7.   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

ZAKRES ZADAŃ

 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych w jednostce organizacyjnej
 • zapewnienie prawidłowego wytwarzania, ewidencjonowania, przekazywania i przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne
 • prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych
 • opracowywanie, aktualizacja i nadzorowanie realizacji planów, instrukcji oraz innych dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie
 • realizacja czynności związanych z prowadzeniem postępowań sprawdzających
 • prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • opracowywanie, aktualizacja, oraz wdrażanie procedur i nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego
 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie, w imieniu komendanta, spraw obronnych w jednostce organizacyjnej oraz współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej
 • koordynowanie przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa
 • reklamowanie funkcjonariuszy i pracowników, od pełnienia służby wojskowej w czasie zagrożenia i wojny
 • opracowanie dokumentacji Stałego Dyżuru i nadzór nad jej wdrażaniem
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
 • opracowywanie projektu, rozdziału zadań operacyjnych przydzielonych przez wojewodę i Komendanta Głównego PSP, pomiędzy komórki organizacyjne
 • opracowywanie i aktualizacja planu ochrony infrastruktury krytycznej
 • koordynowanie opracowania Planu Operacyjnego jednostki organizacyjnej
 • koordynowanie opracowania planu funkcjonowania systemu kierowania kierownika jednostki, na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • koordynowanie opracowania planu podwyższania i obniżania stanów gotowości obronnej państwa w jednostce organizacyjnej
 • koordynowanie wykonywania zadań z zakresu planowania ochrony przeciwpożarowej obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
 • wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych i ochrony informacji niejawnych
 • opracowywanie projektów uregulowań dotyczących przygotowań obronnych w komendzie
 • opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji z realizacji przygotowań obronnych
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i udostępnianie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy i pracowników

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej w dziedzinie ochrony informacji niejawnych i obronności
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych określonych klauzulą „tajne”
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych, obronnych, mobilizacyjnych i zarządzania kryzysowego
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • samodzielność, zdolność myślenia analitycznego oraz umiejętność dokonywania syntezy, komunikatywność, wnikliwość i rzetelność
 • nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista i etyka zawodowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe pożarnicze lub wojskowe
 • posiadanie przeszkolenia pełnomocników ochrony informacji niejawnych
 • posiadanie przeszkolenia w zakresie inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych określonych klauzulą „tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • posiadanie przeszkolenia pełnomocników ochrony informacji niejawnych
 • posiadanie przeszkolenia w zakresie inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty składane w związku z naborem powinny być własnoręcznie podpisane.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 670-27-62 lub 85 670-27-14.Liczba odwiedzin: 1095

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Udostępnił: Robert Sitarski

Komórka organizacyjna: -

Wprowadzono: 13.01.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×