Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 27471ARCHIWALNE z dnia 21.05.2018 r.

 • Oferty do
  8

  czerwca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent laboratoryjny

w Laboratorium Specjalistycznym w BiałymstokuMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku
ul. Ogrodowa 10
15-027 Białystok

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca w laboratorium, - praca z aparaturą i sprzętem analitycznym, - praca z odczynnikami chemicznymi, - wyjazdy służbowe, - stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - obsługa monitorów ekranowych ok. 4 godzin dziennie, - praca na parterze i sporadycznie konieczność zejścia po schodach na kondygnację -1, - w budynku nie ma windy osobowej, - brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych i instrumentalnych, w tym techniką GC i/lub HPLC.
 • Wdrażanie i weryfikowanie nowych metod badawczych.
 • Opracowywanie procedur badawczych.
 • Nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego w celu zapewnienia wiarygodnych wyników.
 • Opracowywanie i dokumentowanie wyników badań.
 • Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe technologia żywności i żywienia człowieka, chemiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 miesiąc w laboratorium chemicznym
 • Praktyczna znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych, w tym charakterystycznych dla technik GC i HPLC.
 • Praktyczna znajomość technik analitycznych, w tym GC i HPLC.
 • Praktyczna znajomość technik mikroskopowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office.
 • Samodzielność, inicjatywa, rzetelność.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka obcego (np. angielskiego) na poziomie komunikatywnym
 • komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku
  ul. Ogrodowa 10
  15-027 Białystok

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "asystent laboratoryjny". Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Postępowanie kwalifikacyjne w GIJHARS składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 653-78-55 lub (85) 653-78-50.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.Liczba odwiedzin: 2825

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Udostępnił: Dorota Sobczak

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 21.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×