Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 12619ARCHIWALNE z dnia 01.07.2017 r.

 • Oferty do
  06

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: kontroli wyrobów budowlanych

Wydział Kontroli Wyrobów BudowlanychMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. 8-go Marca 5
35-065 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Praca biurowa - stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, wyjazdy w teren w celu przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych u producentów , sprzedawców i importerów na obszarze woj. podkarpackiego-średnio 2-3 razy w tygodniu, prowadzenie samochodu służbowego.
Praca na parterze nowoczesnego budynku dwukondygnacyjnego, drogi komunikacyjne i pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku u producentów, sprzedawców i importerów oraz dokumentowanie ustaleń kontroli,
 • pobieranie próbek wyrobów budowlanych do badań na budowie, u sprzedawców, producentów i importerów w celu sprawdzenia , czy wprowadzone do obrotu wyroby budowlane posiadają deklarowane przez producenta właściwości uzytkowe
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w sprawach wyrobów budowlanych niezgodnych i regionalnych,
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień w celu rozstrzygnięcia spraw w zakresie działania WINB jako organu I instancji,
 • przekazywanie do GUNB informacji o wynikach zleconych do badania próbek, przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych, wydanych postanowieniach, decyzjach, opiniach za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kat. B
 • znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa) i egzekucyjnych
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów i rozporządzeń europejskich dot. wyrobów budowlanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne oraz przesłane drogą elektroniczną lub faxem i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane czytelnie. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.


Liczba odwiedzin: 414

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

Udostępnił: Mirosława Rożek

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 01.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×