Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach

Ogłoszenie o naborze nr 68135ARCHIWALNE z dnia 03.09.2020 r.

 • Oferty do
  13

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kontroler weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Ropczyce

oraz teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57 a
39-100 Ropczyce

WARUNKI PRACY

-Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, brak windy wewnątrz budynku - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu ropczycko-sędziszowskiego, wyjazdy służbowe -Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia samochodu służbowego

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania wystąpienia, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • Prowadzenie kontroli w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance)
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem wymogów weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu sprawowanego nadzoru
 • Dowóz prób do laboratorium

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku w zakresie realizacji zadań związanych ze zdrowiem zwierząt (w tym należących do właściwości IW)
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość obsługi komutera w środowisku MS Office
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.09.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
  ul. Mickiewicza 57 a
  39-100 Ropczyce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ropczycach 17 2228591
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: webjack@gmail.com
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: nie dotyczy
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

-dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te. 17 2218981
- dokumenty winny być przesłane lub złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy"
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów
- niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone
- oświadczenia, list motywacyjny i życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1096

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach

Udostępnił: Ewelina Bal-Plezia

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach

Wprowadzono: 03.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×