Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

Ogłoszenie o naborze nr 26319ARCHIWALNE z dnia 26.04.2018 r.

 • Oferty do
  2

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: organizacyjno-administracyjnych ZASTĘPSTWO NA CZAS NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LeskuMiejsce wykonywania pracy:

Lesko

Adres urzędu:

38-600 Lesko
ul. Wincentego Pola 1

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie inspektoratu - kontakt z interesantami - doręczanie korespondencji poza siedzibę urzędu - pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku - występują bariery architektoniczne (schody), brak podjazdów, brak windy, brak dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych; stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy - narzędzia pracy - komputer, kserokopiarki i inne urządzenia biurowe

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z przepisami regulującymi pracę kancelaryjno biurową
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej w dzienniku korespondencyjnym
 • prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych poleconych i zwykłych
 • prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • archiwizowanie dokumentów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • mile widziane wykształcenie techniczne budowlane
 • mile widziana znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • mile widziana znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
 • mile widziana znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wincentego Pola 1
  38-600 Lesko

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lesku” do dnia 02.05.2018 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu).
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 469 71 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.Liczba odwiedzin: 1853

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

Udostępnił: Dariusz Kapinos

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

Wprowadzono: 26.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×