Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

Ogłoszenie o naborze nr 36598ARCHIWALNE z dnia 24.10.2018 r.

 • Oferty do
  30

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kontroler weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt - w zastępstwie nieobecnego członka Korpusu Służby Cywilnej

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Kolbuszowa

Adres urzędu:

36-100 Kolbuszowa
ul. 11 Listopada 10

WARUNKI PRACY

Praca na zastępstwo. Praca w terenie. Kontakt ze zwierzętami. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Pracownik wykonuje czynności o charakterze dynamicznym w terenie oraz statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka itp. ). Wyjścia i wyjazdy służbowe. - praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań wynikajacych z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • pobieranie prób do badań
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności
 • kontrole bioasekuracji
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad IRZ oraz prowadzenie spraw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie średnie weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze lub inne średnie z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość ogólnych przepisów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zwierząt,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • znajomość przepisów dot. IRZ i CC
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
  36-100 Kolbuszowa
  ul. 11 Listopada 10

  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie
  na kopercie proszę umieścić dopisek "Praca w SC - zastępstwo"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej 17 / 74 45 723
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 17 / 74 45 723
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: nie dotyczy
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Metody i techniki naboru:
I - Weryfikacja złożonych dokumentów
II - Rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17/ 74 45 723

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1413

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

Udostępnił: Marek Olszowy

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

Wprowadzono: 24.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×