Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Ogłoszenie o naborze nr 37443ARCHIWALNE z dnia 08.11.2018 r.

 • Oferty do
  23

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Jarosław

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
ul. Pruchnicka 4
37 - 500 Jarosław

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym. Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach. Bezpośredni kontakt z klientem. Kontakt ze zwierzętami. Miejsce pracy mieści się na parterze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola warunków weterynaryjnych w zakładach zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem, przetwórstwem i składowaniem mięsa oraz innych produktów jadalnych i niejadalnych pochodzenia zwierzęcego;
 • kontrolowanie zagadnień i wymagań weterynaryjnych związanych z pozyskiem, obrotem, składowaniem i transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka surowego oraz dobrostanem zwierząt;
 • nadzór nad ubojem zwierząt na użytek własny;
 • prowadzenie nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,w zakresie powierzonych obowiązków;
 • kontrola warunków weterynaryjnych w zakładach produkujących z przeznaczeniem do handlu, do sprzedaży bezpośredniej i w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz wystawiania niezbędnych dokumentów w tym zakresie;
 • pobieranie prób środków spożywczych do badań w kontrolnych i monitoringowych;
 • kontroloa warunków przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt oraz transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych czynności;
 • sporządzanie sprawozdań z powierzonego zakresu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne pokrewne z zakresu technologii żywności oraz zootechniki
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
  ul. Pruchnicka 4
  37 - 500 Jarosław

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu, nr tel. (016) 621 - 31 - 97 , e - mail: jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: (016) 621 - 31 - 97 , e - mail: jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej i zatrudnienie pracownika
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2178

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Udostępnił: Paulina Czwakiel

Komórka organizacyjna: PIW w Jarosławiu

Wprowadzono: 08.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×