Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Ogłoszenie o naborze nr 47571ARCHIWALNE z dnia 16.05.2019 r.

 • Oferty do
  30

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 16Miejsce wykonywania pracy:

Dębica

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
39-200 Dębica
ul. Kosynierów Racławickich 16

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.
Narzędzia i materiały pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i inne narzędzia biurowe.
Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawozdanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w wyznaczonych podmiotach w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • realizacja krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt;
 • kontrola spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem, przetwórstwem, składowaniem mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzorowanie pracy w terenowych pracowniach wytrawiania, prowadzenie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii;
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz wymaganej sprawozdawczości
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie sprawowanego nadzoru.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspekcji Weterynaryjnej
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość pakietu MS OFFice
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rzetelność, punktualność, staranność
 • komunikatywność, kultura pracy i kultura osobista

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kosynierów Racławickich 16
  39-200 Dębica

  z dopiskiem "OFERTA PRACY - nr ogłoszenia"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy - Władysław Rutkowski debica.piw@wetgiw.gov.pl; tel. 14 6818242
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@ethna.pl; tel. 664085957
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowane/i/ kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Wymagane oświadczenia, zgody, kopie, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Pozostałe informacje : tel. 14 6818242

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 315

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Udostępnił: Gabriela Guziec

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wprowadzono: 16.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×