Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 18376ARCHIWALNE z dnia 24.11.2017 r.

 • Oferty do
  04

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: przyjmowania, wydawania oraz utrat dokumentów paszportowych

w Wydziale Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówMiejsce wykonywania pracy:

Opole

ul. Ozimska 19
45-056 Opole

Adres urzędu:

ul. Piastowska 14
455-082 Opole

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.
Obsługa klientów zewnętrznych.
Zagrożenie korupcją.
Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa klientów w celu przyjęcia i wydania paszportów
 • Analizowanie i opracowywanie wniosków o wydanie dokumentu paszportowego
 • Kompletowanie dokumentów w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających
 • Wzywanie klientów do wniesienia stosownej opłaty paszportowej
 • Ewidencjonowanie zgłoszeń o paszportach odnalezionych
 • Sporządzanie spisów paszportów odnalezionych i zniszczonych
 • Przetwarzanie danych z akt paszportowych osób zmarłych na podstawie informacji z Urzędów Stanu Cywilnego
 • Prowadzenie korespondencji z ustawowo upoważnionymi organami w celu udostępnienia akt paszportowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o dokumentach paszportowych i aktów wykonawczych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Otwarty stosunek do klienta, asertywność, uprzejmość
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły i precyzyjny
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 6 miesięcy w obsłudze klientów
 • Przeszkolenie z techniki obsługi klienta w administracji i z obsługi informatycznego systemu paszportowego
 • Znajmość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o aktach stanu cywilnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje pod nr 77 44 11 543Liczba odwiedzin: 591

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Udostępnił: Natalia Sykut

Komórka organizacyjna: Biuro Obsługi Urzędu

Wprowadzono: 24.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×