Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 60096ARCHIWALNE z dnia 23.01.2020 r.

 • Oferty do
  28

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

w Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Środków Żywienia ZwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45 - 836 Opole

WARUNKI PRACY

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Wysiłek fizyczny. Kontakt z materiałem zakaźnym. Zagrożenie korupcją. Kontakt z klientem w punkcie przyjęcia próbek i z audytorem zewnętrznym podczas auditu przeprowadzanego przez jednostkę akredytującą. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt laboratoryjny Lokalizacja pracowni -parter Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie pożywek i odczynników o konkretnie zdefiniowanych cechach, w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania.
 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych pasz, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi.
 • Wykonywanie badań genetycznych pasz, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi.
 • Przygotowywania szkła do badań w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania.
 • Kontrola jakości pożywek i odczynników do badań w celu uzyskania prawidłowego wyniku badania.
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz warunków środowiskowych w celu zapewnienia prawidłowych wyników badań.
 • Prowadzenie ewidencji oraz monitorowanie zapasów podłoży i odczynników w celu zapewnienia ciągłości badań.
 • Prowadzenie zapisów i dokumentacji związanych z wykonywanymi czynnościami oraz obsługa programu Celab, w tym sporządzanie sprawozdań z badań, w celu dostarczenia miarodajnego wyniku badania klientowi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne z zakresu przemysłu rolno-spożywczego, analityki medycznej lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi pakietu MS-Office
 • odporność na stres
 • dobra sprawność fizyczna i psychiczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.01.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45 - 836 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, kontakt: 77- 5417200
• Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wiw.opole.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego
wyłonionego kandydat a, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;
żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art . 6 ust . 1 lit .c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209, 775417198

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 888

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Udostępnił: Aleksandra Toposzkiewicz

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 23.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×