Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 16927ARCHIWALNE z dnia 25.10.2017 r.

 • Oferty do
  7

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: prowadzenia gospodarki materiałami, sprzętem i wyposażeniem kwaterunkowym

w Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia KWP w OpoluMiejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

WARUNKI PRACY

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji głównej sprzętu, wyposażenia i materiałów kwaterunkowych. Uzgadnianie ewidencji głównej z magazynową i ewidencjami pomocniczymi w jednostkach terenowych oraz stanami wyposażenia w użytkowaniu z wydziałami KWP.
 • Sporządzanie planów materiałowo-finansowych oraz planów zamówień publicznych w ramach działu kwaterunkowego.
 • Realizacja zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia, zgodnie z przyznanymi limitami finansowymi, normami należności oraz obowiązującymi przepisami.
 • Formalizacja faktur dotyczących zakupów w ramach działu kwaterunkowego. Sporządzanie dokumentacji przychodowo-rozchodowej zakupionych materiałów, sprzętu i wyposażenia.
 • Weryfikacja zapotrzebowań składanych przez wydziały, jednostki terenowe Policji garnizonu opolskiego. Sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań sprzętu, wyposażenia i materiałów kwaterunkowych.
 • Uczestniczenie w pracach komisji ds. przeklasyfikowań, wybrakowań, inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia w magazynach KWP oraz jednostkach terenowych Policji garnizonu opolskiego. Przygotowywanie wykazów zbędnych składników majątku przeznaczonych do wybrakowania oraz wykazów sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego do zmiany kategorii podczas przeklasyfikowania.
 • Opracowywanie sprawozdań, analiz oraz informacji z zakresu działu kwaterunkowego, w tym z zakresu udzielanych zamówień publicznych, sprawozdań dotyczących wykonania budżetu, zakresu zrealizowanych zadań, zadań zagrożonych z uwagi na brak środków, zapotrzebowań na środki finansowe.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata
 • doświadczenie zawodowe poparte kopiami świadectw pracy lub zaświadczeniami (nie honoruje się wszelkiego rodzaju umów z uwagi, że nie można potwierdzić faktycznego okresu doświadczenia zawodowego).
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet Office,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • samodzielność, komunikatywność, asertywność, odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w pracy w obszarze udzielania zamówień publicznych
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • doświadczenie zawodowe poparte kopiami świadectw pracy lub zaświadczeniami (nie honoruje się wszelkiego rodzaju umów z uwagi, że nie można potwierdzić faktycznego okresu doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 32 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie brutto w wys. ok.2590 zł.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.Liczba odwiedzin: 2771

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Udostępnił: Anna Gręndziak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 25.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×