Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 30833ARCHIWALNE z dnia 19.07.2018 r.

 • Oferty do
  24

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wydział KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Opole i teren woj. opolskiego

Adres urzędu:

ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Prowadzenie kontroli u producentów żywności na terenie województwa opolskiego,
- praca biurowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w terenie,
- częste wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon. Może wystąpić brak wind i podjazdów, schody.
- Prowadzenie samochodu służbowego osobowego, prawo jazdy kat. B.

ZAKRES ZADAŃ

 • • Kontrola i ocena artykułów rolno-spożywczych w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa i deklaracją producenta;
 • • Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
 • • Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - na wniosek przedsiębiorcy;
 • • Sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli lub ocen jakości oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • • Opracowanie projektów informacji o wynikach kontroli;
 • • Prowadzenie postępowań pokontrolnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne rolnicze, przyrodnicze, ochrona środowiska;
 • • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • • Prawo jazdy kat. B;
 • • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • • Umiejętność pracy w zespole;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
  ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole e-mail: wiopole@ijhars.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Norbert Rzepczyk e-mail: n.rzepczyk@wijhars.opole.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych lub dostarczone/przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 77 454 31 18 lub na e-mail: wiopole@ijhars.gov.pl.Liczba odwiedzin: 633

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu

Udostępnił: Norbert Rzepczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Nadzoru

Wprowadzono: 19.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×