Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

Ogłoszenie o naborze nr 33927ARCHIWALNE z dnia 12.09.2018 r.

 • Oferty do
  27

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: administracyjno - kadrowych

zespół finansowo - księgowy i administracjiMiejsce wykonywania pracy:

Żuromin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
ul. Olszewska 7
09-300 Żuromin

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
ul. Olszewska 7
09-300 Żuromin

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Na stanowisku pracy jest sprzęt biurowy: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, telefon. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Biuro znajduje się na I piętrze. w budynku brak windy. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku inspektoratu: schody, brak windy i podjazdu.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie, rejestrowanie i znakowanie przychodzącej korespondecji w formie elektroniczej i papierowej, rozdzielanie korespondencji zadekretowanej przez PLW, przygotowanie korespondencji do wysyłki
 • obsługa sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie
 • obsługa interesantów poprzez udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i zgłoszeń, wydawanie właściwych dokumentów
 • obsługa wyjazdów słuzbowych pracowników inspektoratu wraz z prowadzeniem rejestru poleceń wyjazdu słuzbowego
 • zapewnienie zaopatrzenia inspektoratu w niezbędne materiały i druki
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • obsługa połączeń telefoniczych
 • prowadzenie magazynu Inspektoratu
 • prowadzenie obsługi kasowej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługa samochodów służbowych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy, rozliczanie czasu pracy oraz realizacja bieżących spraw kadrowych wynikających z potrzeb jednostki
 • organizacja naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilne
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i analiz z zakresu spraw kadrowych
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i dokształcaniem pracowników

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne bądź pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
  ul. Olszewska 7
  09-300 Żuromin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Piotr Laskowski
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Piotr Laskowski
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1694

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

Udostępnił: Emilia Nadratowska

Komórka organizacyjna: Księgowość

Wprowadzono: 12.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×