Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie

Ogłoszenie o naborze nr 40061ARCHIWALNE z dnia 22.12.2018 r.

 • Oferty do
  16

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Wydział RekrutacjiMiejsce wykonywania pracy:

Wyszków

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE
07-200 WYSZKÓW, UL. SEROCKA 3

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W WYSZKOWIE
07-200 WYSZKÓW, UL. SEROCKA 3

WARUNKI PRACY

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy; - praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer powyżej 4 godzin dzienne, drukarka, niszczarka, xero ); - pomieszczenia znajdują się na I piętrze – brak windy; - brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych; - konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku i wychodzenia na zewnątrz; - częste wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie zadań związanych z naborem ochotników do służby przygotowawczej.
 • Koordynowanie działań związanych z przeznaczeniem i powoływaniem do odbycia służby przygotowawczej.
 • Współpraca z przedstawicielami jednostek wojskowych w zakresie naboru do służby przygotowawczej oraz w zakresie jej odbywania.
 • Sporządzanie analiz, meldunków i sprawozdań z przebiegu i wyników rekrutacji kandydatów do służby przygotowawczej.
 • Przygotowywanie i udział w akcjach promujących różne formy służby wojskowej na administrowanym terenie WKU.
 • Przygotowywanie i wydawanie skierowań do Wojskowych Komisji Lekarskich oraz Wojskowych Pracowni Psychologicznych osób ubiegających się o powołanie do służby przygotowawczej.
 • Udział w kwalifikacji wojskowej w charakterze przedstawiciela Wojskowego Komendant Uzupełnień oraz wykonywanie zadań wynikających z pełnionej funkcji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy W obszarze administracji publicznej
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość rozporządzenia MON z dnia 16.03.2015 r. ws. służby przygotowawczej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli "POUFNE".
 • Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową.
 • Znajomość zasad rachunkowości.
 • Prawo jazdy kategoria B
 • Posiadanie samochodu.
 • Umiejętność samokontroli i organizacji pracy.
 • Samodzielność w pracy.
 • Dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 jt.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie
  07-200 Wyszków, ul. Serocka 3

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. Serocka 3
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna DORSZ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. Serocka 3
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. Serocka 3
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci wybrani przez komisję zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone . CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą zawierać czytelny podpis kandydata. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 261 865 927.Liczba odwiedzin: 2257

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie

Udostępnił: Katarzyna Dorsz

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 22.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×