Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 56563ARCHIWALNE z dnia 29.10.2019 r.

 • Oferty do
  12

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Koordynacji Polityki Spójności w Departamencie Strategii RozwojuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4408,96zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie • ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe • liczne kontakty bezpośrednie • praca przy komputerze opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie dokumentów strategicznych dla perspektywy 2021-2027 w obszarze środowiska
 • monitorowanie wdrażania strategii i programów (w szczególności w zakresie środowiska oraz POIŚ i LIFE)
 • organizacja spotkań i wydarzeń krajowych i międzynarodowych Ministerstwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie funduszy europejskich w obszarze środowisko
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE zwłaszcza w kontekście środowiska
 • wiedza z zakresu programów zarządzanych przez KE, w szczególności programu LIFE
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową
  formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: DSR 154
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/DSR-154

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju.
Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO.
Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących
Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod
adresem):
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir lub uzyskać w zakresie
merytorycznym pod nr tel. (22) 273 73 84, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr
tel. (22) 273 88 58.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian
wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych
jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 2617

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Leszek Woszczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji / Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 29.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×