Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 4185ARCHIWALNE z dnia 05.10.2016 r.

 • Oferty do
  14

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale ProjektówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Warszawa ul. Wspólna 2/4

Adres urzędu:

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

WARUNKI PRACY

- Bieżące kontakty z wnioskodawcami i beneficjentami, - Udział w spotkaniach, organizacja spotkań, - Wystąpienia publiczne (np. prezentacje dla wnioskodawców). - węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze, - winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, - wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej, - sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu, - ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, - praca w pokoju wieloosobowym, - praca przy komputerze, - praca z bazami danych/programami specjalistycznymi.

ZAKRES ZADAŃ

 • Ocena i wybór projektów (w tym dotyczących instrumentów finansowych, np. VC, seed capital, pożyczkowych, gwarancyjnych); organizowanie naboru projektów, opracowywanie i aktualizowanie systemu/ zasad wyboru projektów, opracowywanie i aktualizowanie kryteriów wyboru projektów, formalna i/ lub merytoryczna ocena projektów
 • Organizowanie i zarządzanie systemem wsparcia dla projektów (w tym dotyczących instrumentów finansowych), bieżąca współpraca z beneficjentami projektów,
 • Monitorowanie stanu przygotowania i procesu realizacji projektów, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego w realizacji projektów (w tym: weryfikowanie wniosków o płatność), rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie zmian w projekcie, monitorowanie procesu zamknięcia projektów
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji programów (w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje) formułowanie propozycji zmian w dokumentach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata realizacji projektów finansowych ze środków UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  Z dopiskiem DIR_76_z

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas zastępstwa.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273-71-63.Liczba odwiedzin: 3810

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Zaręba

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 05.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×