Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 26226ARCHIWALNE z dnia 25.04.2018 r.

 • Oferty do
  14

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Departamencie InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań – reprezentowanie urzędu w kontaktach z Wykonawcami realizującymi umowy na rzecz MIiR, – reprezentowanie urzędu jako strony umów do odbioru produktów powstałych jako wynik zapisów tych umów, – reprezentowanie urzędu w kontaktach z innymi instytucjami w ramach prac grup międzyresortowych. Pracownikom oferujemy: – trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych, – pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w głównym budynku Ministerstwa, – możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy – praca z komputerem

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczenie w pracach analitycznych i projektowych związanych z wprowadzaniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących, w tym: pozyskiwanie wymagań prawnych i/lub biznesowych, przygotowywanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz przeprowadzanie testów i odbiorów wprowadzanych rozwiązań,
 • wdrażanie systemów informatycznych dla potrzeb organizacji w zakresie: planowania przedsięwzięcia, konfiguracji warstwy aplikacji, wytwarzania dokumentacji eksploatacyjnej oraz wsparcia użytkowników,
 • zapewnienie dostępności i niezawodności działania wdrożonych systemów informatycznych, w tym administrowanie systemami w warstwie aplikacji (m.in. zapewnianie jakości danych, zarządzanie uprawnieniami, etc.), bieżące wspieranie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych, obsługiwanie błędów/ nieprawidłowości systemów IT,
 • udział w pracach komisji przetargowych, w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących budowy, rozwoju i wdrażania systemów informatycznych, w tym opiniowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w zakresie prowadzenia analizy, przygotowywania wymagań oraz wdrażania systemów informatycznych, w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • znajomość metodyk realizacji projektów,
 • znajomość UML,
 • znajomość notacji BPMN 2.0,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne,
 • zarządzanie projektami / zadaniami
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka SQL oraz baz danych,
 • znajomość metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie prac analitycznych, projektowych oraz testów narzędzi informatycznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);
 • CV;
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.05.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać na adres mailowy: kariera@mr.gov.pl
  lub pocztą tradycyjną, czy osobiście w papierze na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DI 122

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem http://mr.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http://miir.bip.gov.pl/ w zakładce Kariera i praca, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 72 00Liczba odwiedzin: 2405

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Beata Bryłka

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 25.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×