Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 25551ARCHIWALNE z dnia 16.04.2018 r.

 • Oferty do
  23

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Planowania Budżetu Biura FinansówMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - przy wejściu do budynku brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

ZAKRES ZADAŃ

 • weryfikowanie zapotrzebowania jednostek w środki budżetowe na poszczególne dni kolejnego miesiąca pod kątem zachowania ich zgodności z harmonogramem wydatków, sporządzanie zbiorczego zapotrzebowania Policji w środki budżetowe i ich zmiany w trakcie miesiąca,
 • opracowywanie dziennego zasilenia jednostek w środki budżetowe, na podstawie złożonych zapotrzebowań,
 • wprowadzanie do systemu TREZOR projektów planów wydatków i dochodów budżetowych oraz na bieżąco wszystkich wniosków do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o dokonanie zmian planu wydatków Policji, wniosków o uruchomienie rezerw celowych, ogólnej i dokonywanych przez Komendanta Głównego Policji zmian planu wydatków,
 • weryfikowanie harmonogramu wydatków jednostek Policji na dany rok budżetowy i wniosków o modyfikację,
 • dokonywanie zmian zapotrzebowania w trakcie miesiąca, na podstawie wniosków jednostek, w ramach aktualnych możliwości,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie dotyczącym Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz proponowanie nowych rozwiązań i zapisów,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia jednostkom Policji,
 • sporządzanie analiz i zestawień oraz przygotowywanie projektów opinii dla podmiotów zewnętrznych, w tym dysponenta części oraz dla kierownictwa Biura i Policji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość) lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii (lub na kierunku pokrewnym – finanse, rachunkowość),
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach, na których realizowane są zadania z obszaru ekonomii, finansów,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów o finansach publicznych,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i uzasadniania proponowanych rozwiązań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności analityczne,
 • asertywność i kreatywność,
 • umiejętność obsługi systemu TREZOR,
 • umiejętność pracy w programach pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie obsługi systemu TREZOR.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie obsługi systemu TREZOR.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/BF-WPB/BKGP 8/18”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,1742 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.Liczba odwiedzin: 1898

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Leszczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 16.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×